Denna kurs är en fortsättningskurs för de som gått personspår del 1. Vi kommer att träna på att få till en noggrann markering av hunden vid varje apport som är utlagd. Spåren kommer också att vara längre än de i personspår del 1. Spåren kommer innehålla fler kurvor, både med snäv och vid vinkel.

Mål med kursen:

  • Teoretisk och praktisk kunskap om att lägga föremål i spåret.
  • Hunden ska kunna följa ett spår med flera kurvor i olika vinkel.
  • Hunden ska kunna följa ett spår som är 500-1500 meter.
  • Hunden markerar varje apport tydligt.

Krav: Hunden ska vara vaccinerad.