Att träna med klicker är ett effektivt inlärningssätt och ger dig en möjlighet till att kunna markera mer exakt de beteenden du vill se mer av. Detta resulterar i att hunden lättare och snabbare kan komma underfund med vilket beteende som resulterar i något positivt och roligt. Om ett beteende lönar sig för hunden är sannolikheten att det beteendet kommer att upprepas.

Denna träningsmetod är väldigt underhållande för både ägare och hund, att träna blir till en lek. Tålamod och tajming är nyckeln för att lyckas med denna inlärningsmetod. Kursen riktar sig till nybörjare och till de som börjat lite men vill utveckla sina kunskaper. Det som kommer att belysas i kursen är bland annat varför klickerträning visat sig så effektiv och hur inlärning hos hunden fungerar.

Mål med kursen:

  • Ägaren har kunskap om hur klickerträning går till och förstår begrepp så som operant betingning, klassisk betingning, baklängeskedjning, m.m.
  • Ägaren kan lägga upp olika övningar i delmoment.
  • Hunden sätter näsan mot handen/pinnen frivilligt (target).
  • Hunden sätter sig frivilligt och på kommando.
  • Hunden lägger sig frivilligt och på kommando.
  • Hunden tar kontakt frivilligt och på kommando.

Krav: Hunden ska klara av att vara nära andra hundar utan grövre utfallsproblematik. Hunden ska vara vaccinerad och vid första kurstillfälle ska vaccinationsintyg medtas.